Kutselise kipri vastutuskindlustus

Laiendatud kutselise kipri vastutuskindlustus

Pakume koos partneriga EIS - European Insurance & Services GmbH laiendatud kutselise kipri vastutuskindlustust. Laiendatud kutselise kapteni vastutuskindlustus katab kindlustusvõtja kui kuni 100-tonnise jahi kutselise kapteni/juhi õigusliku vastutuskindlustuse. Kindlustuskaitse on 3.000.000- EUR või 6.000.000- EUR ühekordse summana isikukahjude ja varakahjude eest. Aasta kõigi kindlustusjuhtumite kogusumma on kahekordne kindlustussumma.

Kaaskindlustatud on:

Kaubandusliku laiendatud kapteni vastutuskindlustusega on kaetud kindlustatud isiku kui eraõigusliku ja kaubandusliku kapteni seaduslik vastutuskindlustus kuni max. 3000 PS või 400 m2. Kindlustussumma on 3.000.000- EUR või 6.000.000- EUR isiku- ja varakahju eest ning 100.000- EUR varalise kahju eest. Jahi vastutuse ja täiskindlustus on kohustatud eelnevalt täitma. Seega on kommertskipperi vastutuskindlustus alati lisakindlustus.

Hõlmatud on:

  • Renditud jahile tekitatud kahju tõendatud raske hooletuse korral kuni 550.000- EUR (kahju korral loetakse kokkulepitud omavastutuseks 2.500- EUR).
  • Kogu meeskonna omavahelised vastutusnõuded kuni 3.000.000,- või 6.000.000,- EUR (varakahju korral, kui need ületavad 150,- EUR nõude kohta).
  • Tagatisraha arestimise korral välissadamas kuni 50.000- EUR.
  • Jahi omaniku osad jahi olulisest enesevigastusest tingitud prahtimiskahjude eest kuni 20.000- EUR (esimese kolme päeva kulud peab osaliselt kandma kindlustusvõtja).
  • 1.000 eurot hotelli- ja reisikuludeks prahtimisbaasi, kui prahtimisreis tuleb tühistada kahjustuste tõttu, mis põhjustavad võimatu tagasipöördumise jahi ebapiisava merekõlblikkuse tõttu.

 

Aastane kindlustusmakse, sealhulgas seadusliku kindlustuse maks, on:

Katte summa Veeväljasurve t Võimsus HP Max. purjepindala Hind
3.000.000 EUR 15 300 120 230,00 EUR
6.000.000 EUR 15 300 120 280,00 EUR
3.000.000 EUR 30 750 200 280,00 EUR
6.000.000 EUR 30 750 200 350,00 EUR
3.000.000 EUR 100 1500 300 450,00 EUR
6.000.000 EUR 100 1500 300 600,00 EUR
3.000.000 EUR 200 3000 400 850,00 EUR
6.000.000 EUR 200 3000 400 890,00 EUR